Musiikki muutosvoimana on julkaistu

Miten musiikintutkimus voi vastata 2000-luvun kriisiyhteiskunnan haasteisiin? Kuinka tuoda tutkimusta aktiiviseksi osaksi maailmaa? Tutkimusyhdistys Suoni ry:n suomalaisen musiikin päivänä julkaisema aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti, Musiikki muutosvoimana, käsittelee näitä kysymyksiä.

Kannen kuva: Laura Sorvala

Kannen kuva: Laura Sorvala

Manifestissa Suonin tutkijat tarkastelevat omaa tutkijuuttaan kriittisesti ja kartoittavat erilaisia tapoja toiminnalliselle ja yhteiskunnallisesti aktiiviselle musiikintutkimukselle. Kirjassa musiikin yhteiskunnallista voimaa lähestytään festivaalityössä, radiossa ja televisiossa, musiikkikritiikin näkökulmasta, klubiympäristöstä, historian tutkimuksessa ja opetustilanteessa. Tekstien teemoina kuljetaan tasa-arvosta rasismin vastaiseen työhön sekä työväen musiikkikulttuuriin ja ympäristöllisestä oikeudenmukaisuudesta musiikin tutkijan yhteiskunnalliseen vastuuseen. 

Kirjan tekijät ovat musiikintutkijoita, jotka toimivat tutkijuuden ohella muun muassa vapaina kirjoittajina, kriitikoina, radio- ja tv-ohjelmien tekijöinä, järjestöaktiiveina, opettajina, dj:nä, ympäristöaktivisteina sekä monissa muissa kansanvalistuksen, yleisötyön ja asiantuntijan tehtävissä. Heitä yhdistää halu tutkia todellisuutta musiikin avulla, muuttaa musiikillisia käytäntöjä yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisemmiksi ja taistella musiikintutkimuksen keinoin paremman maailman puolesta.

Manifestin kirjoittajina ovat dosentti, yliopistolehtori Susanna Välimäki Turun yliopistosta, FT, akatemiatutkija Juha Torvinen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, MuT, FM, musiikin historioitsija Saijaleena Rantanen Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta, FT, radiotoimittaja Kim Ramstedt Åbo akademista, FM (väit.), kriitikko Sini Mononen Turun yliopistosta sekä FT, musiikkipedagogi Kaj Ahlsved Åbo Akademista. Manifestin ovat toimittaneet Sini Mononen ja Susanna Välimäki. Manifestin on kuvittanut Laura Sorvala.

Manifesti on luettavissa Suoni ry:n verkkosivuilla.
Sivulla löytyy myös lehdistömateriaalia.

Suoni RySini Mononen