Suoni ry:n vuosikokous

Tervetuloa Tutkimusyhdistys Suoni ry:n vuosikokoukseen Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle perjantaina 3.5 klo 17. Kokous järjestetään T-talolla (Töölönkatu 28, iso kokoushuone, 3. krs.).

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin ennen vuosikokouksen järjestämisen ajankohtaa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen hallituksen tavoittaa sähköpostitse osoitteesta suoni@suoni.fi.

 

Kokouksen yhteydessä keskustelua aktivistisesta musiikintutkimuksesta. Tervetuloa!

Suoni RySini Mononen