Suoni med på Folk och Kultur i Eskilstuna 8.2.2019

 

Text: Kaj Ahlsved

Jag och mina forskarkolleger i Forskningsföreningen Suoni rf är mycket stolta och glada över att ha inbjudits medverka i den paneldiskussion om musiken som samhällskraft som Nordiska ministerrådet arrangerar i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 7–9 februari 2019. Folk och kultur är en mötesplats för nytänkande diskussioner med fokus på konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle.

 
 

Paneldiskussionen i Eskilstuna fredagen den 8.2 kl. 16.00 under rubriken ”Musik som redskap för samhällsförändring – är det möjligt?” utgår från Suonis manifest Musiken som förändringskraft som gavs ut på svenska och finska innan jul. Jag har inbjudits att inleda tillfället med att presentera manifestet och deltar sedan i panelen.   

De övriga deltagarna i den nordiska paneldiskussionen är vinnaren av Nordiska rådets musikpris, kompositören Nils Henrik Asheim (NO), ledaren för sekretariatet för Nordiska rådets musikpris Sunnuva Baek (FO), styrelseordförande för Stiftelsen El Sistema Sverige Eric Sjöström (SE) och en ännu inte bekräftad nordisk parlamentariker. Samtalet modereras av kulturredaktören Wivan Nygård-Fagerudd. Man kan läsa mer om evenemanget på Folk och kulturs hemsidor och paneldiskussionens Facebook-evenemang.  

 
 

Folk och kultur bjuder på ett digert program och det finns säkert skäl att återkomma med stämningar från Eskilstuna i ett blogginlägg efter konventet. Men jag vill lyfta fram Nordiska ministerrådets seminarieturné #metoo i kultursektorn i Norden som pågår 4–15 februari 2019 och som inleds i Helsingfors den fjärde februari. Efter det drar turnén vidare till Mariehamn (5.2), Folk och Kultur i Eskilstuna (6.2), Oslo (7.2), Köpenhamn (8.2), Torshamn (11.2), Reykjavik (13.2) samt Nuuk (15.2). Se Facebook-eventet för mera information eller läs mera härom hur du kan delta i seminariet i Helsingfors 4.2.