Mikä on Suoni? - Vad är Suoni?

 
SUONI_LOGO_TEKSTI_VIHREÄ.jpg

Tutkimusyhdistys Suoni ry harjoittaa aktivistista eli yhteiskunnallista ja toiminnallista musiikintutkimusta. Se tutkii musiikkikulttuuria tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkien muuttamaan musiikillisia käytäntöjä yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi. Samalla se edistää musiikillista toimintaa ja musiikintutkimusta yhteiskunnallisen keskustelun sijana. Riippumaton yhdistys tekee yhteistyötä suomalaisten musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Lue Lisää…

 
SUONI_SYMBOLI_VIHREÄ_RGB_bigger-wider.png
 

Forskningsföreningen Suoni rf bedriver aktivistisk, det vill säga samhälls- och praxisorienterad musikforskning. Föreningen studerar musikkulturer ur ett jämställdhets och likaberättigande perspektiv och arbetar för socialt och ekologiskt rättvisa musikaliska praktiker. Föreningen befrämjar också musikaliska verksamheter och lyfter fram musikforskning som en central plats för samhällsdiskussion. Suoni rf är en obunden förening som samarbetar med finländska musik- och kulturaktörer. 

Läs mer…