Musiken som förändringskraft finns nu i en svensk tryckt upplaga

 

PRESSMEDDELANDE, Helsingfors 7.8.2019

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik.

Boken har skrivits av sex musikforskare och utkom på svenska som webbpublikation i december 2018. Den har fått ett positivt mottagande bland forskare och branschfolk och boken finns nu även tillgänglig i en svensk tryckt upplaga.

 

Pärmbild: Laura Sorvala

 

Boken finns inte till försäljning utan kan beställas gratis från suoni@suoni.fi. Görs beställningen senast 26.8 fås boken portofritt inom Finland. Beställningar inom Europa porto 5€/bok. Övriga länder och större beställningar behandlas från fall till fall.  

Boken har getts ut av Forskningsföreningen Suoni rf som bedriver aktivistisk och obunden musikforskning. Föreningen är grundad 2017 och skribenterna är föreningens grundande medlemmar. 

I boken reflekterar författarna över sitt samhällsorienterade forskarskap och illustrerar hur man genom praxisorienterad musikforskning kan kämpa för en samhälleligt och ekologiskt rättvisare och hållbarare värld.

Innehållsförteckning: 

1. Susanna Välimäki, Juha Torvinen & Sini Mononen: Introduktion: Aktivistisk musikforskning

2. Sini Mononen: Forskar-kritikern: Konstkritik som verktyg för aktivistisk verksamhet 

3. Susanna Välimäki: Forskaren i radion och tv: Hur tala till människor om musik och varför göra det? 

4. Kim Ramstedt: DJ-forskaren som kulturell medlare: Musik och främjandet av jämlikhet. 

5. Susanna Välimäki: Forskaren på festivaler och i orkestrar: Publikarbete, samhällsengagemang och kritiskt tänkande

6. Saijaleena Rantanen: Forskaren som historieskrivare: Vems musik skildrar vi?

7. Juha Torvinen: Forskaren som miljöaktivist. Teser om musikvetarens förhållande till naturen 

8. Kaj Ahlsved: Forskaren som medieaktör, folkbildare och musikfostrare: Samhällsansvarets möjligheter och utmaningar

9. Sini Mononen: Forskaren som förändringsaktör. Praxisorienterad institutionskritik 

10. Sini Mononen & Susanna Välimäki: Den aktivistiske musikforskarens ABC


Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning,
red. Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved.  

Forskningsföreningen Suoni rf, 157 sidor.
ISBN 978-952-69134-3-8 (häftad). Publicerad Augusti 2019.

Boken publicerades på finska i december 2018 med titeln Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti. Samtidigt publicerades den svenska webbpublikationen.  

Bokens webbversion och pärmbild kan laddas ner från www.suoni.fi/publikationer

Tilläggsinformation: 
Forskare, musikpedagog, FD Kaj Ahlsved, Åbo Akademi. +358505466878, kahlsved@abo.fi 
Docent, universitetslektor Susanna Välimäki, Åbo universitet.+358503318623, susanna.valimaki@utu.fi 
Forskare, kritiker, FD Sini Mononen, Helsingfors universitet: suoni@suoni.fi

Pressmeddelande som pdf