Forskare tyglar musikens samhälleliga förändringskraft

 

PRESSMEDDELANDE 18.12.2018

Ny bok behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik. 

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning har skrivits av sex musikforskare och utkommer på svenska den 18.12.2018. Boken har getts ut av Forskningsföreningen Suoni rf som är en förening som bedriver aktivistisk och obunden musikforskning. Föreningen är grundad år 2017 och skribenterna är föreningens medlemmar. 

 

Pärmbild: Laura Sorvala

 

I boken reflekterar författarna över sitt samhällsorienterade forskarskap och illustrerar hur man genom praxisorienterad musikforskning kan kämpa för en samhälleligt och ekologiskt rättvisare värld. Med musik och musikaliska verksamheter kan man initiera samhällsdiskussioner och fungera som en samhällelig förändringskraft. 

Genom att studera musikaliska praktiker ur perspektiv som exempelvis belyser jämställdhet eller ekologisk hållbarhet kan man samtidigt förändra verksamheterna i en samhälls- och miljömässigt rättvisare riktning. 

Författarna anser att man genom aktivistisk forskning kan förändra exempelvis symfoniorkestrarnas repertoar och göra den mera jämlik ur ett genusperspektiv. Detta skapar både en mera rättvis musikkultur och ett rättvist samhälle. 

Andra områden som studeras i boken är musikfestivaler, musikkritik, dj-kultur och klubbmiljöer, forskaren som sakkunnig i radio och tv, musikhistoria och musikundervisning 


Redaktörer: Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved 

Författare: Susanna Välimäki, Sini Mononen, Juha Torvinen, Saijaleena Rantanen, Kim Ramstedt och Kaj Ahlsved.

Utgivare: Forskningsföreningen Suoni rf, december 2018, 157 sidor.

Boken är en webbpublikation och den och dess pärmbild finns fritt tillgänglig på adressen www.suoni.fi/publikationer

Boken har tidigare publicerats på finska 8.12.2018 med titeln Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti (red. Sini Mononen & Susanna Välimäki). Den finska versionen utkommer även i en pappersupplaga. 


Tilläggsinformation

Forskare, musikpedagog, FD Kaj Ahlsved, Åbo Akademi: tfn 050 5466878,  kaj.ahlsved@abo.fi
Docent, universitetslektor Susanna Välimäki, Åbo universitet: tfn 050 3318623,  susanna.valimaki@utu.fi
Forskare, kritiker, FM (disp.) Sini Mononen, Åbo universitet: suoni@suoni.fi