Posts tagged Folk och kultur 2019
Suoni med på Folk och Kultur i Eskilstuna 8.2.2019

 Jag och mina forskarkolleger i Forskningsföreningen Suoni rf är mycket stolta och glada över att ha inbjudits medverka i den paneldiskussion om musiken som samhällskraft som Nordiska ministerrådet arrangerar i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 7–9 februari 2019. Folk och kultur är en mötesplats för nytänkande diskussioner med fokus på konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Read More