Posts tagged Musiken som förändringskraft
Musiken som förändringskraft finns nu i en svensk tryckt upplaga

PRESSMEDDELANDE, Helsingfors 7.8.2019

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik.

Boken har skrivits av sex musikforskare och utkom på svenska som webbpublikation i december 2018. Den har fått ett positivt mottagande bland forskare och branschfolk och boken finns nu även tillgänglig i en svensk tryckt upplaga.

Read More
Suoni med på Folk och Kultur i Eskilstuna 8.2.2019

 Jag och mina forskarkolleger i Forskningsföreningen Suoni rf är mycket stolta och glada över att ha inbjudits medverka i den paneldiskussion om musiken som samhällskraft som Nordiska ministerrådet arrangerar i samband med det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna 7–9 februari 2019. Folk och kultur är en mötesplats för nytänkande diskussioner med fokus på konsten och kulturens roll som motor i ett hållbart och inkluderande samhälle.

Read More
Forskare tyglar musikens samhälleliga förändringskraft

PRESSMEDDELANDE 18.12.2018

Ny bok behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik. 

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning har skrivits av sex musikforskare och utkommer på svenska den 18.12.2018. Boken har getts ut av Forskningsföreningen Suoni rf som är en förening som bedriver aktivistisk och obunden musikforskning. Föreningen är grundad år 2017 och skribenterna är föreningens medlemmar.

Read More