Posts tagged på svenska
Musiken som förändringskraft finns nu i en svensk tryckt upplaga

PRESSMEDDELANDE, Helsingfors 7.8.2019

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik.

Boken har skrivits av sex musikforskare och utkom på svenska som webbpublikation i december 2018. Den har fått ett positivt mottagande bland forskare och branschfolk och boken finns nu även tillgänglig i en svensk tryckt upplaga.

Read More
Forskare tyglar musikens samhälleliga förändringskraft

PRESSMEDDELANDE 18.12.2018

Ny bok behandlar musikforskningens möjligheter att greppa samhälleliga orättvisor och skapa förändring genom musik. 

Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning har skrivits av sex musikforskare och utkommer på svenska den 18.12.2018. Boken har getts ut av Forskningsföreningen Suoni rf som är en förening som bedriver aktivistisk och obunden musikforskning. Föreningen är grundad år 2017 och skribenterna är föreningens medlemmar.

Read More