Tutkimusyhdistys Suoni ry – Aktivistinen musiikintutkimus yhteiskunnallisena muutosvoimana
 
 

Tutkimusyhdistys Suoni ry harjoittaa aktivistista eli yhteiskunnallista ja toiminnallista musiikintutkimusta. Se tutkii musiikkikulttuuria tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkien muuttamaan musiikillisia käytäntöjä yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi. Samalla se edistää musiikillista toimintaa ja musiikintutkimusta yhteiskunnallisen keskustelun sijana. Riippumaton yhdistys tekee yhteistyötä suomalaisten musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Yhdistys työllistää tutkijoita, julkaisee aktivistista musiikintutkimusta ja tietopaketteja sekä muita julkaisuja, tuottaa asiantuntijapalveluja, järjestää tutkimustapahtumia, osallistuu eri tavoin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja solmii yhteistyökumppanuuksia muiden tutkimuksellisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys on sitoutunut sellaiseen humanistiseen perinteeseen, joka 1) ymmärtää taiteen todellisuutta tutkivan, esittävän ja tuottavan luonteen ja 2) on kiinnostunut taiteen erilaisista tavasta kiinnittyä yhteiskuntaan. Keskeistä Suonin toiminnalle on yhteiskunnallinen aktiivisuus.

Tutkimusyhdistys Suoni ry on perustettu yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa yliopistojen tutkimuksellinen autonomia on kaventunut ja erityisesti taiteen tutkimuksen harjoittamisen edellytykset ovat huonontuneet merkittävästi. Taidetta ja taiteen tutkimusta käsitellään nyky-yliopistossa liian usein vain taloudellisen hyödyn kriteerein, jolloin tutkimuksen perimmäinen tarkoitus, taiteen ja sen maailmassa toimimisen tapojen riippumaton tutkimus on hämärtynyt. Yhdistys harjoittaa aktivistista tutkimuspolitiikkaa toiminnallisen instituutiokritiikin keinoin vaalimalla vapaan tieteen harjoittamisen edellytyksiä riippumattomassa tutkimusyhdistyksessä.

Tutkimusyhdistys Suoni ry:n nimi ilmentää ajatusta musiikista yhteiskunnan lävistävänä muutosvoimana sekä vapaan tutkimuksen tapaa etsiä uusia uomia ja purkautumisväyliä. Italian kielessä ”suoni” tarkoittaa ääniä (ital. suono = ääni, sävel, kaiku; monikossa suoni), ja suomen kielessä se viittaa elämännesteen kulkutiehen ja elämänsisäisyyteen sekä virtaukseen, tiehyeeseen ja esiintymään.

Yhdistyksen tutkijat toimivat tutkijuutensa ohella ja siihen liittyen muun muassa vapaina kirjoittajina, kriitikoina, radio- ja tv-ohjelmien tekijöinä, järjestöaktiiveina, opettajina, dj:nä, ympäristöaktivisteina sekä monissa muissa kansanvalistuksen, yleisötyön ja asiantuntijan tehtävissä. Heitä yhdistää halu tutkia todellisuutta musiikin avulla ja taistella musiikintutkimuksen keinoin paremman maailman puolesta.

Lue lisää: 

Suoni yhdistyksen säännöt
Suoni toimintasuunnitelma 2018
Suoni vuosikertomus 2017

 
SUONI_SYMBOLI_VIHREÄ_RGB_bigger-wider.png
 

Hallitus / Jäsenet

Toimintavuonna 2017–2018 Suoni ry.:n hallituksen jäseniä ovat

Sini Mononen,  FM, tutkija ja kriitikko (pj)
Kaj Ahlsved, FD, forskare, pedagog och musikkritiker
Saijaleena Rantanen, MuT, FM, pianonvirittäjä ja tutkija (siht.)
Kim Ramstedt, FT, tutkija, dj, radiotoimittaja
Juha Torvinen, FT, dosentti, akatemiatutkija
Susanna Välimäki, FT, dosentti, yliopistonlehtori, kriitikko, tietokirjailija 


Liity jäseneksi?

Jos olet kiinnostunut jäsenyydestä, ota yhteyttä: suoni@suoni.fi.

 
SUONI_SYMBOLI_VIHREÄ_RGB_bigger-wider.png
 

 Tutkijat

 
 

Kuva: Linda Tallroth-Paananen

 

FT Kaj Ahlsved

on tutkija, musiikkikriitikko ja musiikkipedagogi. Väitöskirjassaan (Åbo Akademi, musikvetenskap 2017) Ahlsved tutkii, miten musiikkia käytetään äänimaiseman, identiteetin ja dramaturgian luojana urheilukonteksteissa. Hän on aktiivinen kriitikko ja kolumnisti (mm. Österbottens Tidning ja Hufvudstadsbladet) ja on popularisoinut tutkimustaan ahkerasti niin suurelle yleisölle esitelmöijänä, musiikkijournalistina kuin mediaa palvelevana asiantuntijana. Tällä hetkellä hän tutkii varhaisten suomalaisten urheiluseurojen musiikkikäytäntöjä kansalaisuuden, demokratian ja yhdenvertaisuuden ilmentäjänä. Ahlsvedilla on ollut useita eri opetus- ja hallintotehtäviä Pietarsaaren Musiikkitalossa: esim. koulutusvastaava ja opetusta kitaransoitosta tieteelliseen kirjoittamiseen.

 
 

Kuva: Riitta Supperi

 

FM Sini Mononen

on tutkija ja kriitikko, joka puolustaa elokuvamusiikin ja äänen vainoamiskokemuksen kuvauksia käsittelevää väitöskirjaa musiikkitieteen oppiaineessa Turun yliopistossa joulukuussa 2018. Tutkijan työn ohella Mononen on kirjoittanut vuodesta 2005 lähtien myös taidekritiikkiä (mm. Mustekala ja Helsingin Sanomat). Mononen on julkaissut erityisesti kriitikkona tekstejä, jotka käsittelevät poliittista taidetta, taiteen tapaa toimia yhteiskunnassa, taiteellista toimintaa ja tutkimusta tiedonmuodostuksen metodina sekä taiteen filosofiaa maailman hahmottamisen tapana. Mononen on palkittu kriitikko, jota on kiitetty erityisesti aktivistisesta otteestaan. Hän sai vuonna 2016 Suomen taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon ja vuonna 2017 E. J. Vehmas –palkinnon. 

 
 

Kuva: Mirna Shampemba

 

FT Kim Ramstedt

on tutkija, dj, tapahtumatuottaja ja radiotoimittaja. Musiikkitieteen alan väitöskirjatutkimuksessaan (2017) Ramstedt tarkastelee musiikkikulttuurien liikkumista ajassa ja tilassa sekä DJ:n roolia kulttuurisen tiedon välittäjänä. Tutkimustyön ohella Ramstedt on työskennellyt yli kymmenen vuotta DJ:nä sekä radiotoimittajana puolivaltakunnallisella Bassoradio asemalla. DJ:nä Ramstedt on esiintynyt festivaaleilla ympäri Suomea (Ilosaarirock, Provinssi, Pori Jazz, Helsingin Juhlaviikot, Kaustinen Folk Festival) ja ollut myös itse mukana järjestämässä mm. vuoden klubitapahtumaksi palkittua Afro Sunday -klubia (2013-2017) sekä musiikintutkimusta popularisoivaa PhDJs tapahtumaa.

 
 

Kuva: AJ Savolainen

 

MuT, FM Saijaleena Rantanen

työskentelee tutkijana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Hän on musiikin historian tutkija, jonka tutkimusnäkökulma painottuu musiikin sosiaaliseen ja poliittiseen historiaan sekä sen käyttöön ja merkityksiin nykypäivänä. Rantanen on tutkinut muun muassa 1800-luvun lopulla tapahtuneen joukkojärjestäytymisen musiikkitoiminnan kehitystä ja musiikin yhteiskunnallisia vaikutuksia varhaisissa työväenyhdistyksissä sekä raittius- ja nuorisoseuroissa Suomessa. Tämän lisäksi hän tutkii amerikansuomalaisten siirtolaisten musiikkikulttuuria keskittyen erityisesti amerikansuomalaisten aktivistien toimintaan. Rantasen tutkimusaiheita ovat myös Viipurin musiikkielämä 1900-luvun alussa sekä laulu- ja soittojuhlien alkuvaiheet ja merkitys sekä kansallisen että työväenliikkeen musiikkitoiminnan kehityksen kannalta. Rantanen on ensimmäiseltä ammatiltaan pianonvirittäjä ja on työskennellyt myös opettajana, tapahtumatuottajana, promoottorina ja muusikkona.

 
 

Kuva: AJ Savolainen

 

FT Juha Torvinen

on musiikkitieteen dosentti Helsingin ja Turun yliopistoissa. Tutkimustyössään Torvinen on erikoistunut musiikin filosofiaan, ekokriittiseen musiikintutkimukseen (ekomusikologiaan), suomalaiseen nykymusiikkiin sekä musiikin sosio-kulttuuriseen merkitykseen. Tällä hetkellä hän toimii akatemiatutkijana Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa tutkimushankkeessaan Music, Nature, and Environmental Crises: A Northern Perspective on Ecocritical Trends in Contemporary Music (2014–2019), jossa tutkimuskohteena on musiikillisten käytäntöjen merkitys ihmisen ympäristösuhteen ymmärtämiselle. 

 
 

Kuva: AJ Savolainen

 

FT, dosentti Susanna Välimäki

on musiikintutkija, joka on kiinnostunut kaikesta äänellisestä merkityksenannosta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Välimäki on kirjoittanut muun muassa kirjat Subject Strategies in Music: A Psychoanalytic Approach to Musical Signification (2005), Miten sota soi? Sotaelokuva, ääni ja musiikki (2008, Tampere University Press Vuoden kirja -palkinto), Muutoksen musiikki: Pervoja ja ekologisia utopioita audiovisuaalisessa kulttuurissa (2015) sekä Syötävät sävelet: Vieraana säveltäjien pöydissä (2017, Kirja à la carte -kunniamaininta). Tällä hetkellä Välimäki tutkii sukupuolisen tasa-arvon toteutumista suomalaisten sinfoniaorkestereiden ohjelmistoissa, tekee elämäkertatutkimusta suomalais-englantilaisesta säveltäjästä ja viuluvirtuoosista Agnes Tschetschulinista (1859–1942) sekä kirjoittaa yhdessä Nuppu Koiviston kanssa tietokirjaa suomalaisista historiallisista naissäveltäjistä. Välimäki pitää tieteen yleistajuistamisesta ja yleisötyöstä. Hän tekee radio-ohjelmia YLElle ja musiikkikritiikkiä Helsingin Sanomiin sekä monenlaista yhteistyötä sinfoniaorkestereiden (erityisesti Turun filharmonisen orkesterin) kanssa. Välimäki on musiikkitieteen yliopistonlehtori Turun yliopistossa ja musiikkitieteen dosentti Helsingin yliopistossa.

 
SUONI_SYMBOLI_VIHREÄ_RGB_bigger-wider.png
 

 Tukijat ja yhteistyökumppanit

Vuonna 2018 Suonia ovat tukeneet

Koneen Säätiö

Alfred Kordelinin Säätiö