Julkaisutoiminta

Tutkimusyhdistys Suoni Ry julkaisee
tieteellisiä ja yleistajuisia julkaisuja

 

Yhdistyksen tieteellisen julkaisusarjan nimi on Acta Musicologica Militantia (suom. ”Taistelevan musiikkitieteen toimituksia”). Sarjassa julkaistaan aktivistista musiikintutkimusta eli yhteiskuntakriittistä, toiminnallista ja taistelevaa musiikintutkimusta.


Acta Musicologica Militantia I:
Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti
Toim. Sini Mononen & Susanna Välimäki

Painolaatuinen kansikuva osoitteesta suoni@suoni.fi. Lisää tietoa Suoni ry:stä

 
 
SUONI_SYMBOLI_VIHREÄ_RGB_bigger-wider.png
 

Forskningsföreningen Suoni rf publicerar
vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

Föreningens vetenskapliga publikationsserie är Acta Musicologica Milititantia (sv. ”Handlingar i kämpande musikvetenskap”). I serien publiceras aktivistisk musikforskning, det vill säga samhällskritisk, praxisorienterad och kämpande musikforskning.

Acta Musicologica Militantia II:
Musiken som förändringskraft: Manifest för aktivistisk musikforskning
Red. Susanna Välimäki, Sini Mononen och Kaj Ahlsved 

Pärmbild av tryckkvalité fås från suoni@suoni.fi. Mera info om Suoni (på svenska)